Dodávané druhy hutních polotovarů


Slitina Tyče Dráty
lisované tažené lisované tažené
CuZn28
CuZn30
CuZn32
CuZn33
CuZn36    
CuZn37
CuZn40        
CuZn36Pb2As    
CuZn36Pb1
CuZn38Pb        
CuZn39Pb1
CuZn39Pb2
CuZn40Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Mn3Al1      
CuZn40Al2      
CuZn40Mn    
CuZn28AlSnMn        
CuZn20Al2        
CuZn28Sn1        
CuZn35Mn3Al2Si      
Zn40Bi1,5      
Zn40Bi1,5P      
CuNi10Zn41Pb1    
B-Cu60ZnSi    
B-Cu60ZnAg    
B-Cu50ZnNi    
CuSn6   ()
CuSn8   ()
CuAl9Mn2    
CuAl9Fe3      
CuAl10Fe3Mn1,5      
CuAl10Fe4Ni4      
CuAl9Ni5Fe1Mn1      
CuNi10Fe1Mn        
Cu99,95    
Cu99,9E
Cu99,85    
Cu99,75    
CuP    *      
CuMn1      
G-CuAg1    

* Ze slitiny CuP dodáváme tyče oválného průřezu (anody pro poměďování)

Polotovary se dodávají v rozměrech a tvarech dle příslušných norem, případně podle zvláštního ujednání.


 


Zpět na hlavní stranu