Kvalita výroby


Kvalita je v moderní průmyslové výrobě chápána jako schopnost výrobce zajistit, aby výrobní proces probíhal podle přesně zdokumentovaných postupů, aby jejich dodržováni bylo účinně kontrolováno a aby bylo zaručeno, že kvalita výrobků je stálá. Proto je zaváděn tzv. Systém řízení jakosti podle evropských norem, který stanovuje, jaké zásady musí být dodržovány od nákupu surovin, nástrojů, mazadel a dalších pomocných materiálů, až po expedici hotového výrobku.

Společnost má zaveden systém jakosti podle evropských norem pro všechny oblasti činností. Jedná se především o normy řady ISO/TS 16949:2009 a EN ISO 9001:2008, která je založena na osmi zásadách managementu jakosti:

a) zaměření na zákazníka
b) vedení a řízení zaměstnanců
c) zapojení zaměstnanců
d) procesní přístup
e) systémový přístup managementu
f) neustálé zlepšování
g) přístup k rozhodování zakládající se na faktech
h) vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

Certifikát si můžete zobrazit zde: certifikát, příloha certifikátu

Funkčnost zavedeného systému jakosti je prověřována pravidelnými plánovanými interními audity. Na základě výsledků interních auditů, souhrnných zpráv z reklamací a vnitřní nejakostní výroby, požadavků, připomínek a podnětů zákazníků, jsou přijímána preventivní opatření ke zvýšení kvality. Kontrola jakosti našich výrobků vychází z průzkumu trhu a požadavků zákazníků.

Důležitou součástí řízení jakosti je odebírání a příprava vzorků pro kontrolu chemického složení, mechanických hodnot a struktury. Kvalitní příprava vzorků je jednou ze základních podmínek pro získání přesných výsledků zkoušek. Proto jsou laboratoře vybaveny úpravnou vzorků, kde jsou vzorky obráběny na předepsané tvary a rozměry. Zkoušky jakosti musí probíhat s nejvyšší možnou přesností a v nejkratším možném čase.

Zkušebny a laboratoře společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Kovohutě Čelákovice, provádějí provádět zkušební a rozborovou činnost pro vlastni potřebu. Pro zkoušení se používají metody destruktivní, jako např. zkoušení pevnosti v tahu, měření tvrdosti a technologické zkoušky, ale i metody nedestruktivní.

 

 


Zpět na hlavní stranu