Přehled norem vybraných slitin

Následující tabulky představují porovnání způsobu označení jednotlivých slitin v rámci norem ČSN, DIN, EN, ASTM a BS. Jednotlivé slitiny nejsou vždy identické, ale rozdíly jsou velmi malé. Slitiny označené touto značkou - - jsou zavedeny v našich interních normách, tzn., že zákazník si může objednat materiál přímo dle příslušné DIN, EN, ČSN. V ostatních případech mu budou nabízeny ekvivalenty dle jiných norem.

Slitiny měď - zinek bez olova
Slitiny měď - zinek - olovo pro třískové obrábění a pro výrobu výkovků (automatová mosaz)
Slitiny měď - zinek s dalšími legujícími prvky (legovaná mosaz)
Slitiny měď - nikl - zinek bez olova a s olovem
Tvrdé pájky pro těžké kovy
Slitiny měď - cín (cínový bronz)
Slitiny měď - hliník s dalšími legujícími prvky (hliníkový bronz)
Slitiny měď - nikl s manganem
Čistá měď
Měď s nízkými obsahy dalších legujících prvků

 


Zpět na hlavní stranu