Výrobní proces

Výroba v naší společnosti sestává z řady operací, které na sebe navazují a tvoří výrobní proces. Základní technologickou operace je tažení.

Tažení za studena je proces, při kterém dochází ke zmenšování, případně i tvarování, průřezu protahováním přes průvlak za normální teploty. Průvlak nebo také tažítko je nástroj zhotovený z oceli, slinutých karbidů nebo i z jiných materiálů. Jeho rozměry a geometrie ploch musí být velmi přesné a povrch zcela hladký tak, aby nedocházelo k poškození povrchu výtažku a tření při protahování bylo minimální.

Při tažení dochází ke změně struktury a tím i ke změně vlastností materiálu. Zvyšuje se pevnost a snižuje tažnost. Struktura se usměrňuje a zjemňuje. Tváření lze provádět jen do určité míry.  Její překročení by znamenalo u většiny kovů narušení struktury, praskání, trhání apod. Výjimku tvoří jen některé kovy, jako např. čistá měď, která se tvářením zpevní jen do určité výše, ale i potom ji lze dále tvářet bez nebezpečí poškození.

Tažení se někdy kombinuje s válcováním, čímž se docílí rovnoměrnější protváření po celém průřezu. Používají se válcovací stolice poutnické nebo běžné válcovací stolice s plochými, případně kalibrovacími válci. Často se používají tažné linky, které spojují několik operací za sebou, čímž šetří drahou a nebezpečnou mezioperační manipulaci a zvyšují produktivitu práce.

Tažení

 

 


Zpět na hlavní stranu