Výrobní program

Od založení v roce 1860 doznal výrobní program závodu řadu změn, avšak jeho těžištěm byla výroba hutních polotovarů (tyčí, profilů, trubek a drátů) z mědi a jejích slitin.

Nosným programem je v současnosti výroba mosazných tyčí a drátů.

Přísně dbáme na kvalitu našich výrobků. Každá dodávka je provázena "Osvědčením o jakosti", případně "Hutním atestem" s uvedením výsledků vyžádaných zkoušek.

Podle chemického složení se dělí výrobní program na polotovary.

Polotovary z mosazí

Obsahují jako základní kovy měď a zinek, přičemž obsah zinku se pohybuje od 5 - 44%. Pokud obsahují mosazi jenom měď a zinek, hovoříme o mosazích binárních. V praxi se však ve velké míře používají přísady dalších kovů (mosazi legované), které zlepšují nebo mění vlastnosti mosazí. Jednou z nejvíce používaných přísad je olovo, které při obsahu do tří procent zlepšuje obrobitelnost (mosazi automatové) a zlepšuje tvářitelnost za tepla. Další přidávané kovy jsou hliník (korozivzdornost), křemík (zatékavost pájek), mangan (otěruvzdornost) atd. Mosazi jsou nejrozšířenější slitiny pro dobrou tvářitelnost, obrobitelnost, odolnost vůči korozi, barevnost, možnost úprav povrchu broušením, leštěním a pískováním, pro dobrou zatékavost při pajení a poměrně příznivou cenu.

Klubko drátů

 

 


Zpět na hlavní stranu