Recyklace barevných kovů

0 mědi a o některých dalších kovech používaných ve slitinách s mědí se již před mnoha lety hovořilo jako o kovech deficitních. Proto se hledaly náhrady např. v hliníku a jeho slitinách a v poslední době i v tzv. plastech. Úvahy o brzkém vyčerpání zásob barevných kovů se však ukázaly jako neopodstatněné. Jednak došlo ke zdokonalení a zlevnění těžebních metod, jednak se potvrdilo, že při vysokém stupni recyklace barevných kovů je spotřeba nových kovů mnohem nižší, než se předpokládalo. Moderní šrotovací a třídící metody, při použití dokonalých třídících linek, dokáží získat pro nové použití téměř sto procent barevných kovů z vraků automobilů, elektrospotřebičů atd.

Vytříděný šrot barevných kovů je cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů, zvláště pak v České republice, která nemá vlastní surovinové zdroje pro výrobu mědi a některých jiných kovů. Důraz je však třeba klást na slovo "vytříděný".Šrot pomíchaný ztrácí hodnotu, protože jej většinou již nelze použít přímo do nově vyráběných polotovarů, ale je zpracovatelný pouze hutnicky, rafinačním způsobem s velkými ztrátami.

Zavedení náhradních materiálů nevytlačilo barevné kovy, které stále dostávají přednost a jsou nenahraditelné v mnohých oborech pro vysokou životnost, dobrou obrobitelnost, odolnost vůči teplotám, vzhled, možnost recyklace atd.

Při výběru druhu materiálu, jak dle chemického složení, tvaru či vlastností, je nutno vždy zvážit podmínky, ve kterých bude ten či onen díl, součást či výrobek pracovat. Technici naší společnosti jsou připraveni Vám ochotně poradit a doporučit ten nejvhodnější a ekonomicky nejpřístupnější materiál.


 


Zpět na hlavní stranu