Typické vlastnosti a příklady použití konkrétních slitin

Slitina Vlastnosti a užití
CuZn28Dobře tvářitelné za studena. Použitelné v elektrotechnice, dále při výrobě hudebních nástrojů a v chladírenském průmyslu.
CuZn30Dobře tvářitelné za studena. Použitelné v elektrotechnice, dále při výrobě hudebních nástrojů a v chladírenském průmyslu.
CuZn32Dobře tvářitelné za studena. Použitelné v elektrotechnice, dále při výrobě hudebních nástrojů a v chladírenském průmyslu.
CuZn33Dobře tvářitelné za studena. Použitelné v elektrotechnice, dále při výrobě hudebních nástrojů a v chladírenském průmyslu.
CuZn36Dobře tvářitelné za studena ohýbáním, tažením, lisováním, pěchováním a válcováním. Menší odolnost vůči korozi, možnost pokovování.
CuZn37Dobře tvářitelné za studena ohýbáním, tažením, lisováním, pěchováním a válcováním. Menší odolnost vůči korozi, možnost pokovování.
CuZn40Dobře tvářitelné za studena ohýbáním, tažením, lisováním, pěchováním a válcováním. Menší odolnost vůči korozi, možnost pokovování.
CuZn36Pb2AsMosaz se zvýšenou odolností proti odzinkování, je vhodná pro armatury pro rozvod vody zejména v přímořských oblastech.
CuZn36Pb1Dobře zpracovatelná za studena, ale i přijatelně obrobitelná. Pro výrobu nyplů paprsků kol, rýsovadel a kružidel.
CuZn38PbDobře opracovatelná a přijatelně schopná tváření za studena. Používá se na trubky pro optiku, stavbu přístrojů pro obráběné části hudebních nástrojů.
CuZn39Pb1Dobře zpracovatelná za tepla a částečně i za studena. Vhodná k třískovému obrábění na automatech. Používá se v hodinářském průmyslu a při výrobě měřících přístrojů.
CuZn39Pb2Dobře opracovatelné třískovým obráběním na automatech. Tvoří krátkou lámavou třísku. Velmi dobře tvářitelné za tepla. Vhodné pro armatury, šrouby a jiné výrobky vyráběné sériově.
CuZn40Pb2Dobře opracovatelné třískovým obráběním na automatech. Tvoří krátkou lámavou třísku. Velmi dobře tvářitelné za tepla. Vhodné pro armatury, šrouby a jiné výrobky vyráběné sériově.
CuZn39Pb3Dobře opracovatelné třískovým obráběním na automatech. Tvoří krátkou lámavou třísku. Velmi dobře tvářitelné za tepla. Vhodné pro armatury, šrouby a jiné výrobky vyráběné sériově.
CuZn40Mn3Al1Dobrá odolnost proti korozi, vyšší pevnost, dobrá tvářitelnost za tepla, dobré kluzné vlastnosti. Vhodná pro armatury, kluzné součásti, pouzdra.
CuZn40Al2Dobrá odolnost proti korozi, vyšší pevnost, dobrá tvářitelnost za tepla, dobré kluzné vlastnosti. Vhodná pro armatury, kluzné součásti, pouzdra.
CuZn40MnTvářitelná za studena, dobrá obrobitelnost, odolnost proti korozi. Pro armatury a součásti s vyšší pevností a s vyšší odolností proti korozi.
CuZn28AlSnMnKondenzátorová mosaz, dobrá odolnost proti korozi vlivem sladké vody. Pro kondenzátorové trubky tepelných elektráren.
CuZn20Al2Kondenzátorová mosaz s vyšší odolností proti korozi, zejména proti odzinkování. Pro kondenzátorové trubky tepelných elektráren.
CuZn28Sn1Kondenzátorová mosaz, dobrá odolnost proti korozi. Pro kondenzátorové trubky tepelných elektráren. Tzv. admiralitní mosaz.
CuZn35Mn3Al2SiDobrá odolnost proti korozi, vysoká pevnost, dobré kluzné vlastnosti, vysoká odolnost proti opotřebení. Vhodná pro synchronní kroužky převodovek.
Zn40Bi1,5Bezolovnatá obrobitelná mosaz se srovnatelnými vlastnostmi jako jsou u olovnatých mosazí. Vhodné zejména pro automobilový průmysl, popř. pro šroubení, tělesa vodoměrů.
CuNi10Zn41Pb1Vhodná pro třískové obrábění, ale i pro pájení. Používá se při výrobě hudebních nástrojů, jemné mechanice, optice.
B-Cu60ZnSiPájky vhodné pro tvrdé pájení ocelí, mědi a slitin mědi v elektrotechnice, chladírenském a chemickém průmyslu. Pracovní teplota 920 – 950 °C.
B-Cu60ZnAgPájky vhodné pro tvrdé pájení ocelí, mědi a slitin mědi v elektrotechnice, chladírenském a chemickém průmyslu. Pracovní teplota 920 – 950 °C.
B-Cu50ZnNiPájka pro tvrdé pájení ocelí, slitin niklu, plátků ze slinutých karbidů pro spoje s vyšším namáháním. Pracovní teplota 930 – 970 °C.
CuSn6Vhodný pro strojní díly, kde je vyžadována vysoká pevnost a korozivzdornost, dobré kluzné vlastnosti pro ložisková pouzdra.
CuSn8Stejné použití jako u CuSn6, zvláště vhodný pro vodící, kluzná a ložisková pouzdra.
CuAl9Mn2Dobrá odolnost proti korozi v kyselinách i zásadách, i při vyšších teplotách.
CuAl9Fe3Dobrá odolnost proti korozi v kyselinách i zásadách, částečná tvářitelnost i za studena.
CuAl10Fe3Mn1,5Zvláště dobrá odolnost proti korozi, vysoká pevnost a vysoká odolnost proti opotřebení. Pro silně namáhaná ložisková pouzdra, šnekové převody, vodící pouzdra.
CuAl10Fe4Ni4Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení. Odolnost proti korozi a oxidaci. Pro vysoce namáhaná kluzná a ložisková pouzdra, armatury, převody.
CuAl9Ni5Fe1Mn1Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Pro namáhaná šneková kola, klíny turbomotorů, dyšny ejektorů, hřídele čerpadel pro solné roztoky, ústí Peltonových turbín. Těsnící kroužky šoupátek pro tlaky nad 10 MPa, vřetena různých armatur, tlakové
CuNi10Fe1MnVysoká odolnost proti korozi, dobré mechanické vlastnosti i při vyšších teplotách. Slitina se používá pro vysoko namáhané kondenzátory.
Cu99,95Měď bezkyslíkatá, pro náročné použití ve vakuové technice a v redukční atmosféře.
Cu99,9EMěď elektrovodná pro běžné elektrotechnické účely.
Cu99,75Měď s nízkým obsahem kyslíku, vhodná pro svařování, velmi dobře tvářitelná, použitelná v chemickém, potravinářském a chladírenském průmyslu.
CuPAnody při galvanickém poměďování – profily eliptického průřezu.
CuMn1Vhodná pro elektroodporové sváření, používá se na vodiče do patic žárovek.
G-CuAg1Pro svařování mědi plamenem a tvrdé pájení ocelí.

 


Zpět na hlavní stranu